İNSAN KAYNAKLARI

 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  • İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;

  • Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak

  • Çalışan personelimize, müşterilerimize ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak

  • ​ Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak,

  • Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,

  • Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,

  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.

scroll up