İK UYGULAMALARIMIZ

Başvuru ve İşe Alım Yönetimi

Şirketimizde, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda onaylanan yeni/ilave kadrolar ile ölüm, istifa, nakil ve terfi gibi çeşitli nedenlerle oluşan boş pozisyonları, kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri, politikaları, hedefleri ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip adayları seçerek dolduruyoruz.

Şirketimizde e-posta, internet sitesi, bizzat gelerek, şirket çalışanlarımızın önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvurularını başvuru havuzumuzda topluyor, ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli yetkinliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veren başvuruları ilgili aday havuzumuza aktarıyoruz.

Aday havuzumuzda yer alan adaylarla yapılan karşılıklı birebir/grup görüşmeleriyle ve gerekli gördüğümüz durumlarda uyguladığımız işbaşı uygulamaları ile, doğru adayları doğru pozisyonlarayerleştirmek için özenli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz.

Seçim sürecinin sonucunda uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyor ve teklifin kabulü durumunda yeni çalışma arkadaşımıza “Başaran otomotiv A.Ş Ailesi' ne Hoş geldin-" diyoruz ve işbaşı tarihini belirleyip işbaşı evrak listesini eksiksiz hazırlayıp getirmesi için süre veriyoruz,

Uygun bulmadığımız adayları da sonuçla ilgili bilgilendiriyoruz.

İşe yeni başlayan çalışanlarımızı oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle destekliyor; şirketimize ve görevine uyumunu sağlıyoruz.

Performans Yönetimi

Organizasyonel yapımızın, sistemlerimizin ve çalışanlarımızın performansının sürekli olarak geliştirilmesi amacıyla işbaşında performans artırılmasına büyük önem veriyoruz.

İnsan kaynağımızın gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak, çalışanlarımızın kurumumuz ile bütünleşmesini sağlamak ve kurumumuzu hedeflerine taşımak için Performans Yönetim Sistemi dahilinde değerlendirmeler yapıyor ve sistematik olarak gerekli verileri üretiyoruz.

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın sadece pozisyon değişikliklerini değil, mevcut pozisyonlarındaki yetki ve sorumluluklarının da performansa bağlı olarak artmasını kişisel gelişimin devamlılığı açısından önemli sayıyoruz.

Çalışanlarımızın, yetkinlik düzeylerini iş başında saptıyor ve geliştirilmesi gereken yönlerini geliştirerek, başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlıyoruz.

Bunu gerçekleştirirken, çalışanlarımızın sadece mevcut pozisyonundaki performansı ve/veya uygunluğunu değil, aynı zamanda üst pozisyonlara uygunluğunu da göz önünde bulunduruyor ve değerlendiriyoruz.

Eğitim Yönetimi

Sürekli gelişim ve bilgi ile çalışma değerlerinin önemine olan inancımızla, çalışanlarımızın yaptıkları işe uygunluklarını arttırmak ve yetkinliklerini sürekli geliştirmek için büyük çaba gösteriyoruz.

Çalışanlarımıza işe başladıklarında oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle başlattığımız yatırımı, Şirketimizin stratejileri, hedefleri, Doğuş Otomotivin koordinasın da uygulanan satış ve teknik yenilikleri takip ederek Eğitim İhtiyaç talebini , müşteri şikayetleri gibi kaynaklardan beslenerek her yıl oluşturduğumuz yıllık eğitim planlarını uygulayarak sürdürüyoruz.

Eğitim faaliyetlerimizin etkinliğini belirlediğimiz sistematik çerçevesinde değerlendiriyor, sürekli gelişim adına planlı adımlar atıyoruz.

Ücret Yönetimi

İşe alımlarda başlangıç ücretlerini, sistemimiz ve kişinin bireysel yetkinlikleri doğrultusunda belirliyoruz. Çalışanlarımızın pozisyon değişikliklerinde ise ücret hareketlerini tanımlanan prensipler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Uygulamalarımızda piyasa ücret seviyelerini de sürekli değerlendiriyoruz.

scroll up